Khóa đào tạo BRC Food Issue 7 tại nhà máy Golden Rice - Cambodia

Khóa đào tạo BRC Food Issue 7 tại nhà máy Golden Rice - Cambodia

 Admin

Khóa đào tạo BRC Food Issue 7 tại nhà máy Golden Rice - Cambodia


KNA Cert, hỗ trợ đào tạo và chứng nhận iso

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay