Đào tạo Nhận thức ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 Công ty TNHH Transon Việt Nam

Đào tạo Nhận thức ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 Công ty TNHH Transon Việt Nam

 Admin

ISO 9001 là tiêu chuẩn nêu ra các yêu cầu có tính bao quát đầy đủ các yếu tố đối với một hệ thống quản lý chất lượng, có thể chỉ dùng để chuẩn hóa hoạt động quản lý chất lượng trong nội bộ tổ chức, hoặc sử dụng nhằm mục đích chứng nhận hoặc phục vụ việc ký kết hợp đồng.


Công ty TNHH Transon Việt Nam là công ty vốn đầu tư của Hàn Quốc. Ngành nghề chính là sản xuất chế tạo linh kiện điện tử. Lãnh đạo Transon đã chọn #KNA_CERT để Đào tạo kiến thức và Đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 cho cán bộ trong Công ty.

THÔNG TIN CHÍNH :

  • Tên Công Ty: Công ty TNHH Transon Việt Nam 
  • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Lương Sơn, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất linh kiện điện tử

 

Một số hình ảnh buổi ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 cho Transon:

 

Gọi ngay