Tin tức sự kiên KNA

Đào tạo tiêu chuẩn British Retailer Consortium (BRC) Food Issue 7

RC (British Retail Consortium) - là tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà bán lẻ Anh. Tiêu chuẩn được phát triển để giúp các nhà bán lẻ về các yêu cầu đầy đủ của luật định và bảo vệ cho người tiêu dùng bằng cách cung cấp đánh giá cơ bản về các công ty cung cấp thực phẩm cho các nhà bán lẻ.

Chi tiết

Training on GlobalGAP Compound Feed manufacturing (CFM) for Guyomarc'h Vietnam

Training on GlobalGAP Compound Feed manufacturing (CFM) for Guyomarc'h Vietnam

Chi tiết

Khóa đào tạo BRC Food Issue 7 tại nhà máy Golden Rice - Cambodia

Mr. Luân - Chuyên gia đánh giá trưởng tại KNA CERT đào tạo BRC Food Issue 7 tại nhà máy Golden Rice - Cambodia

Chi tiết
Gọi ngay