Vai trò của ISO 17025 trong hoạt động của các phòng thử nghiệm

Vai trò của ISO 17025 trong hoạt động của các phòng thử nghiệm

 Admin

Các phòng thí nghiệm hiện nay đang hướng tới chuẩn hóa và áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài. Chính vì thế mà bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 ra đời để thống nhất chứng minh năng lực của nhà máy và phòng thử nghiệm trên toàn thế giới hiện nay.


Qúa trình phát triển toàn cầu hiện nay đã giúp Việt Nam có nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức. Kể từ khi ra nhập vào WTO, AFTA vv thì đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao tiến bộ và phát triển thế mạnh của mình hơn nữa trong sân chơi toàn cầu này. Một trong những yêu cầu của sân chơi WTO, AFTA là Việt Nam phải nắm chắc, đáp ứng được các luật định, công ước, hiệp ước cho sân chơi WTO, AFTA, … đặt ra.

Xây dựng phòng thử nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 để hòa nhập kinh tế thế giới. Ảnh minh họa

Trong các ngành hiện nay cần phải được đẩy mạnh đó là ngành kiểm định và hiệu chuẩn. Khi mà các phong thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn ra đời ngày càng nhiều đáp ứng nhu cầu hiệu chuẩn và kiểm định cho khách hàng thì đòi hỏi các phòng thí nghiệm này phải có một tiếng nói chung thống nhất các kết quả thử nghiệm. Điều đó đồng nghĩa với việc những kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn đó cần phải xuất phát từ những phòng thử nghiệm được cấp “chứng nhận, chứng thư được chấp nhận toàn cầu”. Đây cũng là ý nghĩa thể hiện vai trò của hoạt động công nhận trong việc giảm thiểu các hàng rào kĩ thuật trong thương mại; tránh việc thử nghiệm/chứng nhận lặp lại, tiết kiệm thời gian và chi phí; xác lập uy tín của các phòng thử nghiệm /hiệu chuẩn đối với các khách hàng của họ (bao gồm cả các khách hàng trực tiếp và khách hàng gián tiếp)

Mỗi mẫu xuất khẩu thường đi kèm theo kết quả thử nghiệm của lô hàng . Ảnh minh họa

Mỗi lô hàng hóa hay sản phẩm trước khi được bán ra thị trường thì cần phải đi kèm với nó một kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm đó. Kết quả thử nghiệm này có nhận được sự tin tưởng hay không tùy thuộc vào nơi chúng được kiểm định hiệu chuẩn như các phòng thử nghiệm. Chính vì vậy mà như cầu gửi mẫu thử nghiệm cho các phòng thí nghiệm được quốc tế công nhận năng lực đang tăng cao.

Thông tin tổng quan về ISO/IEC 17025

Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 ra đời dựa trên nhu cầu cần có một bộ tiêu chuẩn thống nhất trên thế giới về việc kiểm định năng lực của các phòng thử nghiệm. Các cơ quan công nhận năng lực của các phòng thí nghiệm thử nghiệm và hiệu chuẩn sẽ sử dụng tiêu chuẩn này làm nền tảng cho việc công nhận. Hiện nay phiên bản mới nhất là ISO 17025:2017 với những cải tiến hơn phiên bản cũ để đáp ứng được với nhu cầu thị trường thay đổi.

Được công nhận ISO/IEC 17025 kết quả thử nghiệm sẽ được công nhận trên toàn thế giới.

Những lợi ích đạt được cho Doanh Nghiệp khi áp dụng ISO 17025

Một phòng thử nghiệm được chứng nhận ISO 17025 sẽ được thừa nhận quốc tế. Việc có được chứng nhận này sẽ trở thành một xu hướng tất yếu không chỉ ở nước ngoài mà còn ngay tại Việt Nam.

Căn cứ để một phòng thí nghiệm được Quốc tế công nhận về năng lực là phòng thí nghiệm đó phải được một tổ chức công nhận (như là VILAS) công nhân phòng thí nghiệm đó phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

Phòng thí nghiệm được áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 không những giúp bạn tập trung được nguồn lực để nâng cao năng lực và tạo dựng uy tín sau mỗi lần thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Điều quan trọng nhất chính là có được chứng nhận ISO/IEC 17025 sẽ giúp các kết quả của các phép đo thử nghiệm được công nhận toàn cầu và phù hợp về mặt pháp lý của nhà nước. Điều này được khẳng định tại Điều 16 Chương III trong Nghị định 179/2004/NĐ-CP được

Theo như nghị định có nêu rõ “Kết quả thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng của sản phẩm, hàng hoá và hệ thống quản lí chất lượng của các tổ chức thử nghiệm, giám định và chứng nhận tương ứng được ưu tiên sử dụng như những văn bản có tính pháp lý trong hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong nước và quan hệ thương mại với nước ngoài”.

Các bước để xây dựng Phòng thử nghiệm theo ISO 17025

Bước 1:

Bước đầu tiên của việc chứng nhận ISO 17025 đến từ nhận thức và mong muốn thực hiện của ban lãnh đạo PTN cần tìm hiểu về tiêu chuẩn và xác định phạm vi áp dụng cho phòng thử nghiệm của mình. Lãnh đạo cần nhận thức rõ ràng ý nghĩa của ISO 17025 áp dụng cho PTN của mình và định hướng các hoạt động để xác định mục tiêu và các điều kiện áp dụng cụ thể.


Bước 2:

Phía lãnh đạo thành lập ra ban dự án ISO 17025 tại PTN. Ban chỉ đạo này bao gồm có các đại diện lãnh đạo cùng với các bộ phận trong phạm vi áp dụng ISO 17025. Ban này sẽ bổ nhiệm ra lãnh đạo kĩ thuật để chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý ISO 17025 và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về các hoạt động kỹ thuật của PTN.


Bước 3:

Bước này chủ yếu đánh giá xem xét hiện trạng của phòng thí nghiệm so với các yêu cầu của tiêu chuẩn. Bao gồm các hoạt động rà soát, xem xét yêu cầu nào không áp dụng và mức độ đáp ứng hiện tại của các hoạt động trong PTN. Việc đánh giá này làm cơ sở để xác định những hoạt động cần thay đổi hay bổ sung để từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết

Bước 4:

 • Thiết kế hệ thống và lập văn bản hệ thống ISO 17025 . Hệ thống tài liệu phải được xây dựng và hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu điều hành của PTN bao gồm:
 • Sổ tay ISO 17025
 • Các qui trình và thủ tục liên quan
 • Các hướng dẫn công việc, quy chế, quy định cần thiết

Bước 5:

 • Áp dụng hệ thống ISO 17025 theo các bước:
 • Phổ biến để mọi nhân viên trong PTN nhận thức đúng, đủ về ISO17025.
 • Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các quy trình, hướng dẫn đã xây dựng
 • Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quá trình, qui trình cụ thể.

Bước 6:

 • Đánh giá nội bộ và chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận bao gồm:
 • Tổ chức các cuộc đánh giá nội bộ để xác định sự phù hợp của hệ thống và tiến hành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa cần thiết.
 • Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Doanh nghiệp có quyền lựa chọn bất kỳ tổ chức Chứng nhận nào để đánh giá và cấp chứng chỉ vì mọi chứng chỉ ISO 17025 đều có giá trị như nhau không phân biệt tổ chức nào tiến hành cấp.
 • Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác định mức độ hoàn thiện và sẵn sàng của hệ thống ISO 17025 cho đánh giá chứng nhận. Hoạt động này thường do tổ chức Chứng nhận thực hiện.

Bước 7:

Đánh giá do tổ chức Công nhận (Bureau of Accreditation) tiến hành để đánh giá tính phù hợp của hệ thống theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 17025 và cấp chứng chỉ công nhận năng lực của PTN.

Bước 8:

Sauk hi PTN được chứng nhận sẽ cần phải duy trì hệ thống ISO 17025. Với những vấn đề sau khi đã được khắc phục qua quá trình đánh giá thì PTN cần phải tiếp tục duy trì và cải tiến các hoạt động đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và để không ngừng cải tiến hệ thống, nâng cao được hiệu quả quản lý của PTN nên sử dụng tiêu chuẩn ISO 17025 để cải tiến liên tục hệ thống của mình.

Có thể nói một phòng thí nghiệm muốn phát triển và tồn tại thì thì việc được công nhận ISO 17025 là điều rất cần thiết. Điều này cần phải phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 17025:2017 là điều bắt buộc. cho dù đó là phòng thí nghiệm của một Doanh nghiệp tư nhân hay là phòng thí nghiệm của một tập đoàn đa quốc gia lâu đời trên thế giới.

Gọi ngay