Tư vấn chuyển đổi ISO 9001 từ phiên bản 2008 sang 2015

Tư vấn chuyển đổi ISO 9001 từ phiên bản 2008 sang 2015

 Admin

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008.


Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều này có nghĩa giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chỉ có thể được cấp kể từ ngày 15/09/2015 và mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018.

Thông tin cần biết về việc áp dụng tiêu chuẩn mới và quá trình chuyển đổi.

1. Về thời hạn áp dụng các tiêu chuẩn

a) Đối với các tổ chức đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trước ngày 15/09/2015:

 • Giấy chứng nhận vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực cho tới hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận.
 • Trong thời hạn hiệu lực nêu trên, các tổ chức có thể đăng ký để được chứng nhận chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào bất kỳ thời điểm nào. Các tổ chức có thể lựa chọn để được đánh giá chuyển đổi trong lần đánh giá giám sát, trong lần đánh giá chứng nhận lại hoặc thông qua một cuộc đánh giá chuyển đổi riêng.

 

b) Đối với các tổ chức được chứng nhận trong khoảng thời gian chuyển đổi (từ 15/09/2015 đến hết 14/09/2018):

 • Các tổ chức có thể lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc ISO 9001:2015. Tuy nhiên, nếu lựa chọn chứng nhận theo ISO 9001:2008 thì giấy chứng nhận sẽ chỉ có hiệu lực tối đa là đến hết ngày 14/09/2018.
 • Trong thời gian chuyển đổi nêu trên, các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có thể lựa chọn để chuyển đổi như hướng dẫn ở Mục a.

 

c) Đối với các tổ chức được chứng nhận sau ngày 14/09/2018:

 • Mọi hoạt động đánh giá chứng nhận sau thời điểm này đều phải theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015      
 • Mọi giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sau thời điểm này đều bị hủy bỏ.

2. Một số lưu ý đối với quá trình chuyển đổi chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các tổ chức đã và đang áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cần lưu ý thực hiện những hoạt động sau:

- Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để xác định những điểm chưa phù hợp;

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi;

- Tổ chức đào tạo và truyền đạt nhận thức cho nhân viên và các bên liên quan có tác động tới hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức;

- Cập nhật hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn sửa đổi;

- Xác nhận hiệu lực (thông qua các hoạt động như đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo);

- Liên hệ với KNA CERT để đánh giá chuyển đổi khi hệ thống quản lý chất lượng đã sẵn sàng để chuyển đổi.


3. Dịch vụ hỗ trợ cập nhật, chuyển đổi do KNA CERT cung cấp

 • Cung cấp MIỄN PHÍ tài liệu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các tài liệu hướng dẫn Cập nhật, chuyển đổi
 • Hội thảo và Thảo luận về các thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và cập nhật, chuyển đổi
 • Đào tạo Phân tích các thay đổi và Hướng dẫn cập nhật, chuyên đổi HTQLCL theo ISO 9001:2015 dành cho QMR và Thư ký ISO
 • Đào tạo Nhận thức và Diễn giải tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho cán bộ quản lý và thành viên Ban ISO
 • Khảo sát, đánh giá thực trạng HTQLCL của doanh nghiệp so với yêu cầu của ISO 9001:2015 và Lập Kế hoạch chuyển đổi HTQLCL
 • Tư vấn hướng dẫn Cập nhật và chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA

Trụ sở chính: Tầng 7, 15A Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222

Email: salemanager@knacert.com  Website: www.knacert.com

Hỗ trợ khách hàng

Thống kê truy cập

 • Hôm nay:

  488  lượt
 • Tất cả:

  2949497  lượt
Gọi ngay