Hơn 7 nghìn cơ quan công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001

Hơn 7 nghìn cơ quan công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001

 Admin

Tại hội thảo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng diễn ra tại Quy Nhơn mới đây cho biết cơ hơn 7 nghìn cơ quan đã công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001.


Thực hiện theo Quyết định số 19/2014/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001:2008 thì hoạt động triển khai đã được các tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Đã có 2.393 cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 công bố áp dụng HTQLCL. 

Nhờ nỗ lực của các địa phương thực hiện triển khai thì việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận. ( Theo quyền vụ trưởng vụ hợp chuẩn hợp quy bà Nguyễn Thị Mai Hương.

Tính đến thời điển hiện tại những cơ quan thuộc diện bắt buộc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 có 2.393 cơ quan trong tổng số 2.468 cơ quan Đối với cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đã có 4.983 cơ quan công bố áp dụng HTQLCL.

Áp dụng HTQLCL trong cơ quan hành chính được xác định như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chuẩn hóa các quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức làm việc với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân có liên quan; xây dựng một HTQLCL vào hoạt động của cơ quan để giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu, minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên theo đánh giá, vẫn có những điểm không phù hợp chưa được các địa phương chủ động như không thực hiện duy trì hoặc duy trì ở mức độ hình thức, chưa thường xuyên rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào HTQLCL..

"Đa số các đơn vị đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đều thực hiện tốt việc duy trì HTQLCL, những vẫn còn một số hạn chế, mà nguyên nhân là do sự thay đổi của các VBQPPL liên quan đến các quy trình; việc đánh giá nội bộ còn mang tính hình thức, nội dung và chất lượng đánh giá còn hạn chế...", bà Hương cho biết.

Hầu hết các đơn vị đã thực hiện triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý theo TCVN ISO 9001 và đều đã được thực hiện tổt việc duy trì. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều mặt hạn chế mà nguyên nhân chính là do có sự thay đổi của các VBQPPL có liên quan đến việc quy trình

Nhiều tỉnh thành hiện nay đã đưa vào hoạt động xây dựng hệ thống Quản Lý Chất Lượng là một trong những tiêu chí chính để chấm điểm cho việc thi đua giữa các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. "Đây được xem là một giải pháp hữu hiệu để tăng tính hiệu lực và hiệu quả của hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL vào các cơ quan hành chính nhà nước", bà Hương cho hay.

Phiên bản mới nhất của bộ tiêu chuẩn ISO 9001 này là phiên bản ISO 9001:2015. Các tỉnh, thành phố hiện nay đang triển khai chuyển đổi .

Trong đó đáng lưu ý là tỉnh Trà Vinh đã sớm tiến hành chuyển đổi từ năm 2017; đến nay toàn tỉnh có 139 cơ quan hành chính và đơn vị đã xây dựng, cải tiến, chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

Bên cạnh đó, một số Chi cục đã xây dựng và triển kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước như: TP. Hồ Chính Minh, Cà Mau, Long An, Kiên Giang... Việc ứng dụng công nghệ thông tin này sẽ giúp các hoạt động ISO của cơ quan đã áp dụng được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm được thời gian cũng như công sức làm việc của đội ngũ cán bộ, chuyên viên phụ trách quản lý ISO.

Có thể nói, việc triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; hạn chế đến mức thấp nhất tiêu cực có thể xảy ra trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế "một cửa; một cửa liên thông" theo quy định của Chính phủ, đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Gọi ngay