Dầu nhờn động cơ đốt trong phải áp dụng QCVN 14 từ 15/12

Dầu nhờn động cơ đốt trong phải áp dụng QCVN 14 từ 15/12

 Admin

Bộ Khoa Học và Công Nghệ đã ban hành Thông tư số 06/TT-BKHCN vào ngày 15/05/2018, kèm theo QCVN 14:2018/BKHCN – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong.


Theo đó thì QCVN 14:2018/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dầu nhờn động cơ đốt trong biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo thông tư số 06/TT-BKHCN.

Dầu nhờn động cơ đốt trong phải áp dụng QCVN 14 từ 15/12

Theo như thông tin thì thông tư 06 này có hiệu lực từ ngày 30/07/2018. Trong thông tư này có một số điểm chú ý. Như tại Điều 3 có Quy định: 1. Kể từ ngày 15/12/2018, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN; 2. Dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế, nhập khẩu đã lưu thông trên thị trường trước ngày 15/12/2018 thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 15/6/2020.

Các sản phẩm dầu nhờn có vai trò khá quan trọng trong việc nâng cao tuổi thọ của động cơ đốt trong. Tuy nhiên chi phí sử dụng dầu nhờn chiếm khá nhỏ trong tổng chi phí bảo trì và bảo dưỡng xe nhưng ảnh hưởng đến động cơ là khá lớn chính vì thế cần phải đảm bảo việc sử dụng dầu nhờn chất lượng.

 QCVN 14:2018/BKHCN – Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong.

Với vai trò là Tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, có chức năng cung cấp dịch vụ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật có liên quan theo yêu cầu, Trung tâm Kỹ thuật 3 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định là đơn vị thử nghiệm xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học và khí dầu mỏ hóa lỏng theo Quyết định số 701/QĐ-TĐC ngày 07/5/2018.

Lĩnh vực Thử nghiệm Dầu khí của Trung tâm Kỹ thuật 3 đáp ứng đầy đủ về năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo yêu cầu kỹ thuật của các sản phẩm dầu mỏ; Các Quy chuẩn Quốc gia như: QCVN 01:2015/BKHCN – Về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học; QCVN 08:2012/BKHCN – Về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); Và mới đây là QCVN 14:2018/BKHCN – Về Dầu nhờn dùng cho động cơ đốt trong. Các hoạt động thử nghiệm Dầu khí của Trung tâm đều phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Theo VietQ.vn

Hỗ trợ khách hàng

Thống kê truy cập

  • Hôm nay:

    789  lượt
  • Tất cả:

    2925357  lượt
Gọi ngay