[ INFOGRAPHIC ] Tìm hiểu về bộ quy tắc ứng xử BSCI

[ INFOGRAPHIC ] Tìm hiểu về bộ quy tắc ứng xử BSCI

 Admin

BSCI ra đời năm 2003 do Hiệp hội Ngoại thương (FTA) đề xướng. Với mục đích thiết lập diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Bộ quy tắc ứng xử BSCI hoàn toàn phù hợp với các công ước của tổ chức lao động quốc tế ilo, các tuyên bố quan trọng khác của liên hiệp quốc và hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia.

Tiêu chuẩn BSCI giúp các doanh nghiệp hội nhập quốc tế, phát triển một cách bền vững hơn và nâng tầm cạnh tranh sản phẩm trên toàn cầu đồng thời chứng tỏ với xã hội doanh nghiệp kinh doanh có đạo đức. 

Gọi ngay