Tin tức khoa học công nghệ

Hàng hóa nhóm 2 nào được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu?

Theo Nghị định 74/2018 của Chính phủ bổ sung luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, có 15 hàng hóa thuộc nhóm 2 sẽ được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Chi tiết

Việt Nam sắp ban hành tiêu chuẩn về QR Code trong lĩnh vực thanh toán

Đây là thông tin được đại diện Ngân Hàng nhà nước đưa ra trong cuộc họp hội đồng Thanh toán và Công nghệ lần thứ 5.

Chi tiết

Tư vấn chuyển đổi ISO 9001 từ phiên bản 2008 sang 2015

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Chi tiết

Giải pháp minh bạch thông tin hàng hoá bằng phần mềm Scan and Check

Scan and Check chính là một phần mềm chính thống nhằm giúp truy tìm xuất xứ sản phẩm hàng hóa. Đây chính là một giải pháp nhằm giúp người tiêu dung sử dụng trực tiếp thu thập thông tin về hàng hóa, truy nguyên từ thành phẩm cuối cùng về nơi sản xuất ban đầu, từ đó đưa ra quyết định mua hàng...

Chi tiết

Con đường sáng cho chè việt nhờ áp dụng Tiêu Chuẩn Quốc Tế ISO

Hầu hết các Doanh Nghiệp sản xuất chè đều ý thức được việc áp dụng ISO và HACCP vào quy trình sản xuất của mình. Tuy nhiên tỷ lệ đạt được chứng nhận chưa cao chỉ mới khoảng 50% số này áp dụng chứng nhận quốc tế về sản xuất bền vững an toàn.

Chi tiết

Tiêu chuẩn quốc tế mới về hệ thống quản lý dành cho ngành giáo dục

Để nhằm hỗ trợ các nhà giáo dục cung cấp một dịch vụ tốt hơn chính là mục tiêu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý đầu tiên trên thế giới dành riêng cho ngành giáo dục vừa mới được xuất bản.

Chi tiết

10 lý do Doanh Nghiệp bạn cần chứng nhận ISO 9001:2015?

Với 10 lý do tại sao Doanh Nghiệp của bạn cần có chứng nhận ISO 9001:2015 dưới đây sẽ phần nào giúp bạn trả lời được câu hỏi này một cách thấu đáo và có cái nhìn mới tích cực hơn về ISO và các hệ thống quản lý chất lượng khác.

Chi tiết

Vận dụng tốt quy trình PDCA trong ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng suất và chất lượng

Với việc áp dụng chu trình PDCA có thể được áp dụng cho hầu hết tất cả các quá trình và tổng thể hệ thống quản lý để giúp nâng cao năng suất chất lượng cho các tổ chức và Doanh Nghiệp Việt Nam.

Chi tiết

Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000/ISO 26000

ISO 26000 là bộ tiêu chuẩn thuộc tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành năm 2008. Chúng có nội dung về hệ thống trách nhiệm xã hội bao gồm các hướng dẫn mà không có các yêu cầu đối với các tổ chức. Tiêu chuẩn ISO 26000 không phải là hệ thống quản lý và nó không được dùng để chứng nhận như tiêu chuẩn ISO 9001 hay ISO 14001.

Chi tiết
Gọi ngay