Vĩnh Phúc phấn đấu tới 2020 tất cả cơ quan áp dụng ISO kết hợp công nghệ thông tin

Vĩnh Phúc phấn đấu tới 2020 tất cả cơ quan áp dụng ISO kết hợp công nghệ thông tin

 Admin

Toàn Tỉnh Vĩnh Phúc đã phấn đấu đến năm 2020 thì 100% các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước áp dụng ISO kết hợp với công nghệ thông tin ( ISO điện tử).

Mới đây theo như báo cáo của Sở Khao học và Công Nghệ tỉnh Vĩnh Phúc thi đơn vị này đã có hoạt động tổng kết công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn 2006-2016. Ngoài ra triển khai kế hoạch ISO điện tử đồng thời chuyển sang áp dụng phiên bản ISO 9001:2015.

Đến hết năm 2016 toàn Tỉnh Vĩnh Phúc đã có tổng số 179 cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện xây dựng, áp dụng công bố phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia  ISO 9001:2008 theo quyết định 144/2006/QĐ-TTg về áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính

Trong đó đã có 46 cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện thuộc diện bắt buộc áp dụng, 2 cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương. 123/127 UBND xã, phường, thị trấn và 8 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện khuyến khích áp dụng. Việc áp dụng ISO 9001 đã giúp cho quy trình xử lý công việc được tiêu chuẩn hóa theo hướng khoa học, hợp lý hơn và đúng luật hơn. Đồng thời giúp giúp cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính có phương pháp làm việc khoa học, kiểm soát tốt các tài liệu, hồ sơ dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra…Mục đích chung của ISO giúp nâng cao hiệu quả năng suất và chất lượng công việc đồng thời tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm qua.

Theo trưởng ban chỉ đạo ISO tỉnh Vĩnh phúc đồng thời là Phó chủ tịch UBNN Tỉnh ông Vũ Việt Văn thì thời gian qua các cơ quan thường trực cũng như các đơn vị triển khai ISO đã rất nỗ lực và đã mang lại được nhiều hiệu quả ngoài mong đợi.

Trên cơ sở đã áp dụng nền tảng ISO 9001:2008 thì các đơn vị tư vấn, các cơ quan cần vận hành và sử dụng có hiệu quả phiên bản ISO 9001:2015 theo hướng hiệu quả tránh lãng phí va tăng cường công tác kiểm tra giám sát để các đơn vị tiếp nhận và vận hành dễ dàng thực hiện.

Mục tiêu phấn đấu của tỉnh là đến năm 2020 thì 100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước sẽ áp dụng ISO kết hợp với công nghệ thông tin ( ISO điện tử). Đồng thời khuyến khích 100% các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh triển khai, áp dụng ISO.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của tỉnh là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về các hoạt động liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy trình công việc và hỗ trợ xử lý nghiệp vụ chính là hình thức ISO điện tử. Các đơn vị phải ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy trình công việc và hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, đầu tư cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý công việc được thuận tiện.

Đối với mỗi cơ quan áp dụng cần thường xuyên rà xoát, cập nhật bổ sung kịp thời các quy trình, thủ tục theo yêu cầu tiêu chuẩn và công bố lại khi mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg.

Theo VietQ.vn

Trung tâm chứng nhận KNA Cert chuyên Đào tạo và Chứng Nhận ISO 

 

Hỗ trợ khách hàng

Thống kê truy cập

  • Hôm nay:

    350  lượt
  • Tất cả:

    2867654  lượt
Gọi ngay