Ứng phó và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp với ISO 22301

Ứng phó và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp với ISO 22301

 Admin

Với thực tế kinh doanh hiện nay trên thị trường luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro đòi hỏi người quản lý, lãnh đạo cần phải năm bắt được một cách kịp thời cũng như dự báo trước. Bộ tiêu chuẩn ISO 22301 – Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục đã giúp các doanh nghiệp chuẩn bị, phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra, nhanh chóng phản ứng với các biến động và hạn chế khả năng gián đoạn kinh doanh.


Tính đến năm 2015 thì trên thế giới có đến 2946 tổ chức thuộc 49 quốc gia được cấp chứng nhận ISO 22301:2012. Nhiều đơn vị đã thực hiện triển khai thành công tiêu chuẩn này như : Water Direct, một công ty hàng đầu ở Anh về các dịch vụ nước thay thế và nước khẩn cấp trong 20 năm qua; Inspire-Tech chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông, bao gồm: bảo mật điện thoại, hệ thống tin nhắn trong doanh nghiệp;…

tiêu chuẩn iso 22301

ISO 22301 – Hệ thống Quản lý kinh doanh liên tục đã giúp các doanh nghiệp chuẩn bị, phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra, nhanh chóng phản ứng với các biến động và hạn chế khả năng gián đoạn kinh doanh.

ISO 22301 là bộ tiêu chuẩn quốc tế được biên soạn bởi Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 223, có tên đầy đủ “An ninh xã hội – Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục – Các yêu cầu” - Societal security - Business continuity management systems – Requirements. Bộ tiêu chuẩn này có yêu cầu các quy định yêu cầu để lập kế hoạch, thiết lập, thực hiện, vận hành, theo dõi, xem xét, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý tài liệu để bảo vệ, chống lại, giảm khả năng xảy ra, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi sự cố gây gián đoạn khi phát sinh.

Việc xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý nhằm xác định các rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức và các ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà những rủi ro đó tác động; xây dựng tính linh hoạt của tổ chức, tạo khả năng ứng đối hiệu quả, nhằm bảo vệ danh tiếng, thương hiệu, giá trị, lợi ích của doanh nghiệp và các bên liên quan.

Các yêu cầu trong Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 22301 được quy định là chung nhất và dự định được áp dụng cho tất cả các tổ chức, hoặc các bộ phận của các tổ chức, bất kể loại hình, quy mô và tính chất của tổ chức. Mức độ áp dụng các yêu cầu này phụ thuộc vào môi trường hoạt động và tính phức tạp của tổ chức.

Chưa có báo cáo về việc doanh nghiệp Việt Nam áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 22301. Hiện cũng có một vài đơn vị bắt đầu có những chương trình tư vấn ISO 22301 (ECCI Việt Nam, tập đoàn Tư vấn Thế giới phẳng), nhưng chưa có bản tiêu chuẩn chính thức bằng tiếng Việt. Việc chỉ có bản tiêu chuẩn bằng tiếng Anh đã hạn chế không nhỏ khả năng tiếp cận tiêu chuẩn, hiểu rõ tiểu chuẩn của các chuyên gia tư vấn.

Theo VietQ.vn

Gọi ngay