So sánh ISO 22000, HACCP và FSSC 22000 về an toàn thực phẩm

So sánh ISO 22000, HACCP và FSSC 22000 về an toàn thực phẩm

 Admin

Giống nhau: là giúp các doanh nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm kiểm soát các mối nguy từ khâu nuôi trồng, đánh bắt cho tới khi thực phẩm được sử dụng bởi người tiêu dùng, nhằm đảm bảo an toàn về thực phẩm. ISO 22000 và HACCP đều quy định doanh nghiệp muốn áp dụng phải thực hiện các nguyên tắc đưa ra nhằm xác định việc kiểm soát các mối nguy đối với thực phẩm. Khi áp dụng ISO 22000 hay HACCP, các doanh nghiệp đều phải đảm bảo thực hiện các Chương trình tiên quyết (GMP, SSOP…) nhằm hạn chế các mối nguy đối với thực phẩm. Chương trình này bao gồm các yêu cầu về thiết kế nhà xưởng, thiết bị; hành vi vệ sinh, vệ sinh cá nhân; vệ sinh nhà xưởng, khử trùng; kiểm soát côn trùng; kho tàng v.v…Khi áp dụng ISO 22000 hay HACCP, các doanh nghiệp đều phải xây dựng một hệ thống kiểm soát bao gồm: các quá trình, thủ tục kiểm soát, hệ thống văn bản hỗ trợ v.v…


Khác nhau: khác biệt lớn nhất giữa ISO 22000 và HACCP là ISO 22000 qui định thêm các yêu cầu về hệ thống quản lý với cấu trúc và nội dung cụ thể tương tự ISO 9001:2015. ISO 22000 và HACCP được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung cấp thực phẩm, bao gồm các cơ sở nuôi trồng, đánh bắt thực phẩm; doanh nghiệp chế biến về thực phẩm và các doanh nghiệp dịch vụ về thực phẩm (vận tải, phân phối hoặc thương mại).

*ISO 22000 và FSSC 22000

FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn này bao gồm :

  -  Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000 ;

  - Các Chương trình quy định điều kiện tiên quyết, như được quy định bởi BSI-PAS 220:2008; Các yêu cầu bổ sung: Bảng tóm tắt các quy tắc áp dụng; Các yêu cầu kỹ thuật đối với các dịch vụ và sự sắp xếp nhân sự trong việc áp dụng các nguyên tắc an toàn thực phẩm.

Description: pas 220 là gì? iso 22000, fssc 22000

PAS 220 : PAS 220:2008 - Chương trình tiên quyết (PRP) nhằm giúp kiểm soát những mối nguy hại trong an toàn thực phẩm, nội dung chủ yếu bao gồm :

- Xây dựng và bố trí các kiến trúc, công trình

- Bố trí cơ sở và không gian làm việc

- Các điều kiện thiết yếu– không khí, nước, năng lượng

- Xử lý rác thải

- Sự phù hợp trang thiết bị, vệ sinh và bảo trì

- Quản lý nguyên liệu mua bán

- Biện pháp ngăn chặn nhiễm chéo

- Làm sạch và khử trùng

- Kiểm soát loài gây hại

- Vệ sinh con người và điều kiện làm việc thuận lợi của nhân viên

- Làm lại

- Thủ tục thu hồi sản phẩm

- Bảo quản hàng trong kho

- Thông tin sản phẩm /nhận thức của khách hàng.

- Phòng vệ thực phẩm, thận trọng sinh học và khủng bố sinh học

Gọi ngay