Hơn 1.000 phòng thử nghiệm chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 17011 và ISO 17025 sang phiên bản mới

Hơn 1.000 phòng thử nghiệm chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 17011 và ISO 17025 sang phiên bản mới

 Admin

Mới đây Văn phòng Công nhận Chất lượng BoA đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng năm 2019. Theo thống kê thì trong năm qua BoA đã thu nhiều kết quả chuyển đổi cho hơn 1.000 phòng thử nghiệm từ tiêu chuẩn ISO 17011 và ISO 17025 sang phiên bản mới.


Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Theo ông Vũ Xuân Thủy – giám đốc BoA cho biết trong thời gian qua thì hoạt động công nhận luôn được BoA định hướng rõ ràng, chú trọng vào việc nâng cao chất lượng và tăng cường tính nhất quán trong quá trình đánh giá. Đặc biệt BoA đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý của văn phòng sang phiên bản mới ISO/IEC 17011:2017, đồng thời xây dựng lộ trình và tổ chức đào tạo cho các Phòng thí nghiệm thực hiện việc chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017.

Về kết quả hoạt động, tính đến ngày 28/12/2018, Văn phòng đã công nhận 1182 phòng thí nghiệm (PTN), trong đó công nhận mới 105 phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; tổ chức, giám định, công nhận được 98 phòng thí nghiệm y tế (PXN), công nhận mới 16 PXN; đánh giá công nhận lại 304 tổ chức; đánh giá, mở rộng 142 tổ chức,…

Description: http://media.vietq.vn/files/hathuy/2019/01/05/Van%20phong%20cong%20nh%E1%BA%A1n%20BoA%20(3).JPG

Giám đốc Văn Phòng Công nhận Chất lượng báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019 của BoA 

Đối với hoạt động đào tạo, BoA đã tổ chức, đào tạo định kỳ theo hàng năm và đào tạo tại cơ sở khi có yêu cầu. Cụ thể, tính đến 31/12/2018, BoA đã tổ chức được 25 khóa đào tạo tập trung về công nhận PTN và 14 khóa đào tạo theo yêu cầu về công nhận PTN. Trước xu thế hội nhập hiện nay, BoA chú trọng đến việc đào tạo cho các chuyên gia kỹ thuật tham gia vào hệ thống công nhận PTN, tổ chức giám định (TCGĐ), tổ chức chứng nhận (TCCN),… nhằm góp phần nâng cao năng lực của hệ thống công nhận.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, Giám đốc Vũ Xuân Thủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục trong công tác hoạt động công nhận hiện nay như: việc mở rộng các lĩnh vực công nhận mới, công nhận đơn vị sản xuất chất chuẩn (RMP), công nhận đơn vị cung cấp thử nghiệm thành thạo (PTP) vẫn còn chậm; xử lý hồ sơ công nhận và chứng chỉ công nhận trong một số trường hợp còn hạn chế nhất định; đội ngũ chuyên gia kỹ thuật vẫn còn thiếu và yếu, dẫn đến chưa đáp ứng được đủ yêu cầu của công việc,…

Trong năm 2019, theo như phương hướng hoạt động thì Giám đốc Vũ Xuân Thủy cho biết: BoA sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn mực mới ISO/IEC 17011:2017; tổ chức tập huấn các chuyên gia kỹ thuật phía Nam; chú trọng vào việc đánh giá năng lực kỹ thuật của các tổ chức đánh giá sự phù hợp thông qua việc áp dụng các yêu cầu riêng cho từng lĩnh vực công nhận, nâng cao chất lượng đánh giá đo lường; triển khai hoạt động tập huấn, đào tạo cho đối tượng là các tổ chức đánh giá sự phù hợp, các chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia chất lượng

Theo:VietQ.vn

Gọi ngay