Bình Thuận: Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính

Bình Thuận: Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001 tại cơ quan hành chính

 Admin

Mới đây UBND tỉnh Bình Thuận vừa có chỉ đạo việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng và duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 cho hệ thống các cơ quan hành chính của tỉnh.


Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước của toàn tỉnh Bình Thuận năm 2018.

Như kế hoạch đã được đưa ra nhằm giúp nâng cao hoạt động giám sát và đôn đóc cũng như hướng dẫn các cơ quan và đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước của các tỉnh trong việc thực hiện tốt những hoạt động xây dựng và áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ( HTQLCL). Theo tiêu chuẩn TCNV ISO 9001. Điều này góp phần rất lớn vào việc cải cách hành chính của toàn tỉnh Bình Thuận.

 

Các cơ quan hành chinh tỉnh Bình Thuận cần chứng nhận ISO 9001

Ủy ban Nhân Dân đã giao cho Sở khoa học và Công nghệ chủ trì việc thanh kiểm tra và tham mưu để giúp cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoạt động kiểm tra. Kết thúc việc kiểm tra và tổng hợp cũng như báo cáo kết quả kiểm tra cho Ủy ban Nhân Dân tỉnh theo quy định. Với hơn 91 đơn vị đang tiến hành việc triển khai xây dựng áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001. Trong đó có 20 đơn vị trụ sở cơ quan đến kiểm tra và 71 đơn vị kiểm tra qua hồ sơ. Nội dung của việc kiểm tra bao gồm việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia. tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo như thống kê trước đó từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận thì trong năm 2017 toàn tỉnh đã triển khai và mở rộng việc áp dụng HTQLCL cho hơn 25 cơ quan. trong đó gồm: 24 UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Phan Thiết, UBND huyện Phú Quý, UBND thị xã La Gi (nâng tổng số UBND cấp xã áp dụng HTQLCL lên 44/127 UBND cấp xã, đạt 34,6% số UBND cấp xã của tỉnh) và Văn phòng Đăng ký đất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tính đến nay, có 13 UBND cấp xã đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, 12 cơ quan còn lại đang trong giai đoạn triển khai và hoàn thành trong năm 2018.

Tổng hợp lại thì hiện nay toàn Tỉnh có đến 91 cơ quan hành chính nhà nước hiện đang thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Trong số đó việc thực hiện xây dựng cho những đối tượng bắt buộc đạt 100% bao gồm: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các Chi cục và cơ quan tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh (44 đơn vị); 01 cơ quan thuộc ngành dọc (Công an tỉnh) và 46 cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL (Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Văn phòng đăng ký đất và 44 UBND cấp xã).

Tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTCL với các nội dung như: nhận thức chung về HTQLCL theo TCVN ISO 9001, kỹ năng đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo, khảo sát sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng, xây dựng và thực hiện các quy trình xử lý công việc,… cho gần 500 lượt công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, Sở cũng đã cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ tập huấn trực tiếp tại 10 cơ quan nhằm nâng cao nhận thức về HTQLCL theo TCVN ISO 9001 và kỹ năng đánh giá nội bộ của cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã cử 02 công chức tham gia khóa đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp với HTQLCL theo TCVN ISO 9001 (Hệ thống ISO điện tử) do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức.

Theo VietQ.vn

 

Hỗ trợ khách hàng

Thống kê truy cập

  • Hôm nay:

    789  lượt
  • Tất cả:

    2925357  lượt
Gọi ngay