Bản tin tổng hợp

Phiên bản ISO 22000:2018 chính thức ban hành thay cho phiên bản 2005

Với hơn 200 bệnh lây lan qua chuỗi thức ăn. Rõ ràng là việc sản xuất thực phẩm an toàn, bền vững là một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta. Việc toàn cầu hóa ngành sản xuất thực phẩm khiến cho việc đảm bảo an toàn thực phẩm trở nên phức tạp hơn và phiên bản ISO 22000 mới về các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm như là một phản ứng kịp thời cho việc này.

Chi tiết

Sự ảnh hưởng của tiêu chuẩn ISO đối với doanh nghiệp

Hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn ISO đang được nhiều Doanh Nghiệp áp dụng. ISO giúp cho các tổ chức, Doanh Nghiệp quản lý hệ thống một cách khoa học và hiệu quả nhất.

Chi tiết

Đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong quân đội

Trong ngày 30/5 khuôn khổ Hội nghị báo cáo kế hoạch công tác TCĐLCL năm 2019. Tổng cục TCĐLCL, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bộ Quốc Phòng.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Mai đẩy mạnh thực hành 5S trong sản xuất

Trong suốt thời gian áp dụng thực hành 5S đã giúp Công ty Cổ phần Sao Mai Tỉnh Thái Bình đạt được nhiều kết quả trong hoạt động sản xuất.

Chi tiết

Lợi ích khi áp dụng công cụ kiểm soát An toàn Thực Phẩm HACCP

Việc áp dụng công cụ kiểm soát HACCP tuy không chỉ đơn thuần là việc phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn mà HACCP còn giúp cho Doanh Nghiệp nâng cao được năng suất chất lượng sản phẩm sản xuất ra.

Chi tiết

Dịch Vụ Đào Tạo - Chứng Nhận ISO 9001:2015

Ngày 15/9/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ( ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là kế quả làm việc hơn 3 năm của các chuyên gia đến từ gần 95 quốc gia tham gia và quan sát để cập nhật tiêu chuẩn phù hợp với những như cầu hiện đại.

Chi tiết

Lợi ích của chứng chỉ rừng FSC đối với Doanh nghiệp

Hiện nay người tiêu dùng các sản phẩm từ gỗ đều đã nâng cao được nhận thức và quan tâm đến nguồn gốc của những sản phẩm mà họ mua. Họ sẽ xem xét việc sản phẩm đó liệu có đến từ việc bóc lột lao động trẻ em, sản phẩm từ nguồn gốc cấm, không rõ ràng vv.

Chi tiết

Tháo điểm nghẽn về chứng nhận hợp quy cho doanh nghiệp công nghệ thông tin

Mới đây phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI) vừa mới có văn bản ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi và bổ sung một số nội dung quy định về việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy với sản phẩm hàng hóa chuyên ngành ICT.

Chi tiết

Xác định giải pháp cải tiến tại doanh nghiệp theo phương pháp Lean 6 Sigma

Viện Năng suất Việt Nam đang tiến hành chọn lựa doanh nghiệp tham gia dự án “Đánh giá thực trạng và xác định giải pháp cải tiến tại doanh nghiệp theo phương pháp Lean 6 Sigma”

Chi tiết
Gọi ngay