Đào tạo Ứng dụng đánh giá rủi ro tại Công ty CP Thủy sản sạch – Vinacleanfood Sóc Trăng.

Đào tạo Ứng dụng đánh giá rủi ro tại Công ty CP Thủy sản sạch – Vinacleanfood Sóc Trăng.

 Admin    2/9/2017
Đào tạo Ứng dụng đánh giá rủi ro và kỹ thuật thống kê vào quản trị sản xuất tại Công ty CP Thủy sản sạch – Vinacleanfood Sóc Trăng.
Gọi ngay