Đào tạo nhận thức FSC/COC cho Xí Nghiệp In - Nhà Máy Z176

Đào tạo nhận thức FSC/COC cho Xí Nghiệp In - Nhà Máy Z176

 Admin    12/2/2018
Xí Nghiệp In - Nhà Máy Z176 thuộc Công ty 76- BQP là doanh nghiệp chuyên In ấn các sản phẩm từ giấy như tạp chí, sách, báo, quảng cáo, nhãn mác, bao bì vv. Lãnh đạo doanh nghiệp đã chọn KNA_CERT để đào tạo nhận thức FSC/CoC– tiêu chuẩn về việc quản lý rừng và chuỗi hành trình sản phẩm gỗ cho cán bộ trong Công ty.
Gọi ngay