Đào tạo FSC/COC tại Công Ty Cổ Phần Giấy Minh Hưng

Đào tạo FSC/COC tại Công Ty Cổ Phần Giấy Minh Hưng

 Admin    6/17/2019
Tên Công Ty: Công Ty Cổ Phần Giấy Minh Hưng Địa Chỉ: Lô H8-H9-H10-H11-H12, Đường D4, Khu công nghiệp Minh Hưng 3, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước. Phạm vi hoạt động: Sản xuất Giấy cuộn Chuyên gia KNA đã đến Công ty đào tạo tiêu chuẩn FSC/COC (tiêu chuẩn về quản lý rừng và các sản phẩm từ gỗ).
Gọi ngay