Đào Tạo Đánh Giá Nội Bộ và Đánh Giá Rủi Ro tiêu chuẩn SA 8000 cho Công ty Tnhh Luxshare-ict (Việt Nam)

Đào Tạo Đánh Giá Nội Bộ và Đánh Giá Rủi Ro tiêu chuẩn SA 8000 cho Công ty Tnhh Luxshare-ict (Việt Nam)

 Admin    12/21/2018
SA8000 là tiêu chuẩn đưa các yêu về quản trị #Trách_Nhiệm_Xã_Hội do Hội đồng công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế được ban hành năm 1997. Đây là một tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu.
Gọi ngay