Đào tạo - Đánh Giá Better Work - trách nhiệm xã hội ngành may mặc

Đào tạo - Đánh Giá Better Work - trách nhiệm xã hội ngành may mặc

 Admin

Chương trình Better Work Vietnam (BWV) đã hợp tác với người lao động, chủ doanh nghiệp và Chính phủ nhằm cải thiện điều kiện lao động và thúc đẩy tính cạnh tranh trong ngành may mặc Việt Nam.


THÁCH THỨC TRONG KINH DOANH

Ngành may mặc ở Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng ngoạn mục trong vòng hai thập kỷ qua để trở thành một trong những ngành công nghiệp lớn nhất của đất nước, tạo giá trị xuất khẩu hơn 28 tỷ đô la vào năm 2015.

Ngành hiện đang tạo ra việc làm cho khoảng 2,5 triệu người lao động. Hơn 80% công nhân may là nữ, phần lớn là người trẻ tuổi và hầu hết di cư từ các vùng nông thôn. Là một nguồn tạo ra nhiều công việc làm và chi trả tốt hơn cho người lao động, ngành may mặc đã trở thành một động lực quan trọng trong việc giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.

Việt Nam hiện có khoảng 6.000 nhà máy dệt và may mặc trong nước, với khoảng 70% sản xuất hàng may mặc sẵn. Hầu hết các công ty may mặc sản xuất theo mô hình xuất khẩu CMT (cắt, may và hoàn thiện sản phẩm). Có khoảng 800 nhà máy hoạt động để xuất khẩu trực tiếp, chủ yếu cho các nhãn hàng và đơn vị bán lẻ ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.

GIỚI THIỆU VỀ BETTER WORK

 

 

Từ năm 2009, Better Work Vietnam (BWV) đã hợp tác với người lao động, chủ doanh nghiệp và Chính phủ  nhằm cải thiện điều kiện lao động và thúc đẩy tính cạnh tranh trong ngành may mặc Việt Nam

Chương trình có gần 50 nhân viên đang làm việc để cung cấp các dịch vụ đánh giá, tư vấn và đào tạo. Chương trình cũng làm việc chặt chẽ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (MOLISA), như một mô hình đối thoại xã hội được thông qua theo Bộ Luật Lao động quốc gia ban hành năm 2013.

Better Work bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 2009 và hiện đang hỗ trợ hơn 400 nhà máy định hướng xuất khẩu với hơn nửa triệu lao động – chiếm khoảng 21% lực lượng lao động của ngành, tập trung chủ yếu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến nay, chương trình đã thực hiện hàng ngàn cuộc đánh giá và buổi tư vấn để giúp các nhà máy xác định và cải thiện điều kiện làm việc và tiêu chuẩn lao động.
Better Work Vietnam cũng làm việc với các đơn vị liên quan trong Chính phủ, Công đoàn và Tổ chức của Người sử dụng lao động để xây dựng năng lực của các đơn vị trong việc hỗ trợ sự tuân thủ pháp luật và sự cải tiến trong ngành, phát triển các chính sách thực tiễn, dựa trên bằng chứng nhằm quản lý thị trường lao động hiệu quả hơn.

Những cải cách trong Bộ luật Lao động năm 2012 gần đây một phần là dựa trên kinh nghiệm thực tế của chương trình Better Work.

Tháng 8 năm 2016, Better Work Vietnam đã ký kết một thoả thuận được mong đợi với Bộ LĐTBXH về quy trình xử lý các vấn đề không khoan nhượng (Zero Tolerance Protocol), bao gồm lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và phân biệt đối xử. Quy trình xử lý quy định các bước hành động, trong các trường hợp lao động cưỡng bức được tìm thấy tại nhà máy sẽ được chuyển ngay đến Bộ LĐTBXH để  xử lí và khắc phục.,


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tab 2 Content
Tab 3 Content
Gọi ngay