Đào tạo - Chứng nhận ISO 26000 - Đánh giá doanh nghiệp

Đào tạo - Chứng nhận ISO 26000

 Admin

ISO 26000 LÀ GÌ?

    ISO 26000 là một Tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (gọi tắt là ISO) đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Nó sẽ được áp dụng cho các tổ chức ở mọi loại hình, cả ở lĩnh vực công cộng lẫn tư nhân, tại các nước phát triển và đang phát triển, cũng như các nền kinh tế chuyển đổi. Tiêu chuẩn sẽ hỗ trợ các tổ chức trong nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội theo yêu cầu ngày càng tăng của xã hội.


        


KNA Cert, hỗ trợ đào tạo và chứng nhận iso

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Ý NGHĨA CỦA TIÊU CHUẨN ISO 26000

  • ​Đảm bảo nguồn gốc đạo đức của hàng hoá và dịch vụ
  • Cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu
  • Cung cấp một tiêu chuẩn chung cho mọi lĩnh vực kinh doanh và các quốc gia
  • Hoạt động song song với quyền con người và các tổ chức lao động
  • Khuyến khích bằng lợi ích thông qua cách tiếp cận cùng có lợi

Gọi ngay