Trách nhiệm xã hội

Đào tạo - Đánh Giá Better Work - trách nhiệm xã hội ngành may mặc

Cải thiện điều kiện lao động và nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành may Việt Nam

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 26000

ISO 26000 là một Tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (gọi tắt là ISO) đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm xã hội. Nó sẽ được áp dụng cho các tổ chức ở mọi loại hình, cả ở lĩnh vực công cộng lẫn tư nhân

Chi tiết

Tiêu chuẩn CTPAT trong an ninh hàng hóa

Việc vận chuyển hàng hóa giữa các quốc gia hiện nay đang ngày càng phát triển mạnh mẽ do đó đòi hỏi vấn đề về an ninh hàng hóa và an ninh quốc gia được đặt ra rất nhiều. Chính vì vậy tiêu chuẩn CTPAT đã được xây dựng nên để đảm bảo an ninh thông quan hàng hóa trên khắp thế giới.

Chi tiết

Sedex là gì ? Tư vấn Sedex - SMETA

Sedex là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để cải tiến việc thực hành đạo đức trong kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Là một hiệp hội hợp tác lớn nhất cho việc chia sẻ các thông tin về thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng,

Chi tiết

Đánh giá EICC - Trách nhiệm xã hội trong ngành điện tử

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của ngành điện tử được an toàn, người lao động được đối xử một cách xứng đáng và tôn trọng, các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường và được thực hiện một cách có đạo đức.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Tiêu chuẩn WRAP

Tiêu chuẩn WRAP là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà sản xuất đúng nguyên tắc ứng xử theo một quy tắc gắn kết và bao hàm toàn diện.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận BSCI

Bộ quy tắc ứng xử BSCI phản ánh các tiêu chuẩn lao động quốc tế quan trọng nhất nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động như: Tổ chức Lao động  quốc tế (ILO) và các tuyên bố quan trọng khác của Liên Hiệp Quốc, hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia và Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận ISO 26000

iso 26000 là tiêu chuẩn quốc tế của tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, về trách nhiệm xã hội. Tiêu chuẩn iso 26000 là tiêu chuẩn tự nguyện, giúp các tổ chức nỗ lực thực hiện trách nhiệm xã hội.

Chi tiết

Đánh giá nhà cung cấp và dịch vụ

Đánh giá nhà cung cấp là thẩm định khả năng của nhà sản xuất có đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng về mặt chất lượng, số lượng và phương thức giao hàng hay không. Những cuộc đánh giá như vậy có thể điều chỉnh theo những nhu cầu và đòi hỏi riêng của từng khách hàng.

Chi tiết
Gọi ngay