Lịch đào tạo

Khóa đào tạo nhận thức chung - đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000

KNA nhận biết nhu cầu đào tạo về ISO của các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường, với mong muốn mang đến cho các bạn chât lượng giảng dạy tốt nhất, cung cấp đủ thời lượng học cho các bạn sinh viên và những chuyến đi thực tế bổ ích.

Chi tiết

Chương trình đào tạo hệ thống quản lý

KNA CERT tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo nhận thức, đào tạo đánh giá nội bộ, đánh giá rủi ro, đào tạo áp dụng thực tiễn cho các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP.....

Chi tiết
Gọi ngay