Tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016

 Admin

I. Yêu cầu về thời gian

1. ISO/TS 16949 hết hiệu lực sau Sep 14, 2018

2. Tất cả các cuộc đánh giá theo ISO/TS 16949 (IA, SA, RC, transfer) sẽ không được thực hiện sau Oct 01, 2017.

3. Các cuộc đánh giá chuyển đổi có thể thực hiện từ Jan 01, 2017.

4. Các cuộc đánh giá chuyển đổi có thể thực hiện từ Jan 01, 2017 (..)

 II. Các yêu cầu mới cần lưu ý

1. Các quy định (Rules) mới, 5th edition, có hiệu lực từ Jan 01, 2017.

2. Bao gồm luôn cả các accessory part.

3. Phạm vi đánh giá của các cơ sở sản xuất (manufacturing site) phải bao gồm cả các khác hàng Ô tô không yêu cầu IATF ( hoặc ISO/TS).

4. Hợp đồng giữa CB (Certification Bodies) và khách hàng phải bổ sung điều khoản cho phép hợp đồng được gia hạn cho đến khi hoàn tất các yêu cầu đối với CB mới.

5. Khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin về số nhân sự của cơ sở chính và các địa điểm hỗ trợ cho quá trình hoạch định đánh giá (5.7.1)

6. Rút bỏ quy định cho phép đánh giá khi phát sinh Major.

7. Các quy định còn lại không thay đổi


 


III. Các bước chuẩn bị

1. Sẵn có 2 tiêu chuẩn ISO 9001:2015 IATF 16949.

2. Đào tạo nhận thức theo IATF 16949

3. Đánh giá GAP hệ thống so với IATF 16949 cho tất cả các site.

4. Lập một kế hoạch chuyển đổi chi tiết, bao gồm hành động – thời hạn – người phụ trách và phương pháp.

5. Giám sát & cập nhật tiến độ.

6. Tương tác thường xuyên với CB.

7. Đánh giá nội bộ theo IATF 16949 & khắc phục các điểm không phù hợp phát hiện.

8. Tiến hành xem xét lãnh đạo theo IATF 16949.

9. Liên hệ CB càng sớm càng tốt để quyết định đánh giá chuyển đổi phù hợp.

  • Chú ý rủi ro nếu có sự không phù hợp phát sinh
  • Chừa thời gian cho CB trong việc sắp xếp

10. Tránh gián đoạn thời gian.

Đánh giá thử, Gap analysis của CB không được phép thực hiện trong trường hợp này.

KNA CERT – Đào tạo & hướng dẫn áp dụng  tiêu chuẩn IATF 16949

( Public & Inhouse**)


Đào tạo và chứng nhận HACCP, iso 14001, iso 22000, iso 9001

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay