Đào tạo - Chứng nhận OHSAS 18001

Đào tạo - Chứng nhận OHSAS 18001

 Admin

OHSAS 18001Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe Nghề nghiệp.

do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành. OHSAS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Occupational Health and Safety Assessment Series. 

1. Nội dung

OHSAS 18001:2007  đưa ra những yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một tổ chức được ấn hành vào tháng 7 năm 2007 thay thế cho OHSAS 18001:1999

OHSAS 18001 đã được thiết kế để tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001 và tiêu chuẩn ISO 14001 nhằm tạo điều kiện dễ dàng xây dựng một hệ thống tích hợp với mục đích chất lượng cho sản phẩm - an toàn cho con người - an toàn cho môi trường - tiết kiệm chi phí.


OHSAS 180001:2007


2. Phạm vi

Tất cả các Tổ chức  mong muốn thực hiện một thủ tục chính thức để giảm các rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe trong môi trường làm việc cho những người lao động, khách hàng và mọi người nói chung.

 Tiêu chuẩn này được sử dụng cho mục đích đánh giá chứng nhận phù hợpcấp giấy chứng nhận phù hợp cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệpđược công nhận toàn cầu.


KNA Cert, hỗ trợ đào tạo iso 9001chứng nhận iso 9001

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Lợi ích của việc áp dụng OHSAS 18001

  • Hạn chế số lượng người lao động bị tai nạn nhờ các hoạt động kiểm soát và phòng ngừa các mối nguy
  • Hạn chế khả năng gây ra những tai nạn nghiêm trọng
  • Đảm bảo có một đội ngũ công nhântrình độ và nhiệt tình trong công việc thông qua việc đáp ứng những mong muốn của họ về môi trường làm việc tốt và an toàn
  • Hạn chế thất thoát nguyên vật liệu và gián đoạn trong sản xuất gây ra do tai nạn lao động
  • Hạn chế chi phí bảo hiểm cũng như giảm thiểu những chi phí phát sinh do khiếm khuyết nhân sự
  • Giúp cho việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống tích hợp về quản lý chất lượng, môi trường, và sức khoẻ an toàn lao động
  • Đảm bảo việc tuân thủ đúng mức các qui định pháp luật
  • Tạo uy tín với cộng đồng qua việc đáp ứng tầm quan trọng ngày càng tăng của an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
Gọi ngay