Đào tạo - Chứng nhận Hợp quy thức ăn chăn nuôi

Đào tạo - Chứng nhận Hợp quy thức ăn chăn nuôi

 Admin

THÔNG TIN CHUNG:

   Ngày 25/12/2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số  81/2009/TT-BNNPTNT ban hành 04 quy chuẩn về thức ăn chăn nuôi. Theo đó các loại thức ăn chăn nuôi dưới đây phải được công bố hợp quy, cụ thể là:

 • Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh  cho gà: theo  QCVN 01-10: 2009/BNNPTNT
 • Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt: theo QCVN 01-11: 2009/BNNPTNT
 • Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn: theo  QCVN 01-12: 2009/BNNPTNT
 • Thức ăn chăn nuôi cho bê và bò thịt:  theo  QCVN 01-13: 2009/BNNPTNT 

              


KNA Cert, đơn vị Chứng nhận hợp quy, chứng nhận iso uy tín.

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Công bố hợp quy dựa theo 2 phương thức, do đó thành phần hồ sơ công bố cũng khác nhau:

Phương thức 1: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy :

 • Bản công bố hợp quy;
 • Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;
 • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

Phương thức 2: Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

 • Bản công bố hợp quy
 • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);
 • Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;
 • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
 • Kế hoạch giám sát định kỳ;
 • Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: đối tượng được chứng nhận hợp quy; (số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; .....

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Giấy chứng nhận hợp quy.


THỜI GIAN THỰC HIỆN: 30 ngày (không kể thời gian TEST mẫu).

 

Gọi ngay