Chứng nhận Vật liệu xây dựng

 Admin

Chứng nhận vật liệu xây dựng chia là ra làm 1 số loại chứng nhân như sau:

  • Hợp quy sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe
  • Danh mục nhóm sản phẩm VLXD chứng nhận hợp quy
  • Chứng nhận hợp quy sản phẩm clanhke xi măng và xi măng
  • Hợp quy sản phẩm gạch, đá ốp lát
  • Hợp quy nhóm sản phẩm sứ vệ sinh
  • Hợp quy nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa
  • Hợp quy nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi

KNA Cert, đào tạo và chứng nhận hợp quy

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay
X

Chứng nhận phù hợp KNA Cert

Bạn cần tư vấn ?