Đào tạo - Chứng nhận Hợp quy sản phẩm sơn

Tại Phần 2 của QCVN 16:2014/BXD  có quy định về các sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại. Các chủng loại được thống kê dưới bảng sau, theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Hợp quy thức ăn chăn nuôi

Ngày 25/12/2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ban hành 04 quy chuẩn về thức ăn chăn nuôi. Qua đó chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi sẽ có trên một số loại sau:

Chi tiết

Chứng nhận Hợp quy bao bì thực phẩm

Bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm phải xin giấy phép Công bố hợp quy hoặc Công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm cấp giấy phép

Chi tiết

Chứng nhận Hợp quy thiết bị điện - điện tử

Hợp quy thiết bị điện - điện tử là điều cần thiết, theo QCVN 4:2009/BKHCN và Thông tư số 28/ 2012/TTBKHCN đã ban hành.

Chi tiết

Chứng nhận Hợp quy phân bón

KNA CERT Làm chứng nhận hợp quy phân bón cho các đơn vị. Theo đó, các loại phân bón hữu có và phân bón khác phải có chứng nhận hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Thủ tục và quy trình thực hiện theo Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTN do Bộ NN-PTNT ban hành ngày 27/11/2013.

Chi tiết

Chứng nhận Vật liệu xây dựng

KNA CERT làm Chứng nhận vật liệu xây dựng cho doanh nghiệp. Chứng nhận vật liệu xây dựng chia ra làm nhiều loại: trong đó có hợp quy gạch, cửa, bê tông...

Chi tiết
Gọi ngay
X

Chứng nhận phù hợp KNA Cert

Bạn cần tư vấn ?