Chứng nhận hợp quy

Đào tạo - Chứng nhận Hợp quy kính xây dựng

Chứng nhận hợp quy kính xây dựng là điều bắt buộc đối với tất cả các nhà sản xuất hay kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và người tiêu dùng. Công ty Chứng nhận KNA CERT chuyên chứng nhận hợp quy các sản phẩm trên toàn quốc, liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn sớm.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em

Sự an toàn và phát triển của trẻ em là điều được ưu tiên hàng đầu phát triển đất nước. Chính vì thế mà các vấn đề liên quan đến sức khỏe của trẻ nhỏ được sự quan tâm của nhà nước. Trong số đó có việc đảm bảo an toàn đồ chơi trẻ em. Các sản phẩm đồ chơi trẻ em trước khi được đưa ra lưu thông trên thị trường đều phải được công bố hợp quy đúng theo quy định của pháp luật.

Chi tiết

Chứng nhận hợp quy sản phẩm khăn giấy, giấy ăn, giấy vệ sinh

Để đáp ứng nhu cầu chứng nhận hợp quy giấy của các Doanh Nghiệp hoạt động trong ngành này. KNA CERT cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp quy với các sản phẩm thuộc nhóm Giấy Tissue, khăn giấy, giấy vệ sinh. Nếu quý khách đang có nhu cầu xin chứng nhận vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc có thể tìm hiểu thêm qua một số thông tin dưới đây.

Chi tiết

Danh mục nhóm sản phẩm VLXD chứng nhận hợp quy

Ngày 15/9, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 15/2014/TT-BXD ban hành QCVN 16:2014 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”.

Chi tiết

Hợp quy nhóm sản phẩm sứ vệ sinh

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm sứ vệ sinh phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Phần 2 của QCVN 16-2014/BXD. Tên sản phẩm nêu tại các Bảng trong Phần 2 được quy định theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

Chi tiết

Chứng nhận hợp quy cửa sổ và cửa đi

Cửa sổ,cửa đi là vật liệu xây dựng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo quy định tại QCVN 16;2014/BXD, nhằm đảm bảo chất lượng đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước hay nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường.

Chi tiết

Chứng nhận hợp quy sản phẩm clanhke xi măng và xi măng

Căn cứ theo QCVN 16:2014/BXD và thông tư số 01/2010/TT-BTD của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng về xi măng bắt buộc phải chứng nhận hợp quy clanhke xi măng và xi măng nếu muốn đưa các sản phẩm này hoạt động trên thị trường.

Chi tiết

Hợp quy nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa

Phụ gia cho bê tông và vữa là các chất được đưa vào trong quá trình sản xuất bê tông và vữa để đạt được chỉ tiêu chất lượng yêu cầu nhưng không gây ảnh hưởng xấu đến tính chất của hỗn hợp bê tông, bê tông, vữa sau khi đóng rắn và cốt thép trong bê tông

Chi tiết

Hợp quy sản phẩm gạch, đá ốp lát

Nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát nằm trong danh mục sản phẩm vlxd phải chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo quy định tại phần 2 QCVN 16:2014/BXD. Theo quy định tại Phần 2 QCVN 16:2014/BXD nêu rõ nhóm sản phẩm gạch, đá ốp lát khi lưu thông trên thị trường phải có giấy Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Chi tiết
Gọi ngay