Đào tạo - Chứng nhận hợp chuẩn đèn LED

Đào tạo - Chứng nhận hợp chuẩn đèn LED

 Admin

   Để có thể lưu thông sản phẩm đèn LED trên thị trường, bắt buộc các sản phẩm phải thực hiện công bố chứng nhân hợp chuẩn đèn LED. Công ty công bố hợp quy KNA Cert là đơn vị đào tạo, chứng nhận hợp chuẩn đèn LED trên toàn quốc.

Căn cứ pháp luật:

  • TCVN 8781:2011/BKHCN về Mô đun LED dùng cho chiếu sáng thông dụng. Quy định về an toàn.
  • TCVN 8781:2011/BKHCN về Bóng đèn LED có ba lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50v. Quy định về an toàn.
  • TCVN 8781:2011/BKHCN về Bóng đèn LED có balat lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng. Yêu cầu về tính năng.

Quy trình công bố chứng nhận hợp chuẩn đèn Led:

  • Đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng.
  • Lấy mẫu.
  • Lập hồ sơ gửi lên chi cục tiêu chuẩn chất lượng để công bố hợp chuẩn đèn LED.

Đơn vị nào cần công bố hợp chuẩn đèn Led:

  • Các đơn vị có giấy phép kinh doanh, sản xuất và nhập khẩu đèn LED.
  • Các đơn vị có liên quan khác.

                 


KNA Cert, đào tạo và chứng nhận hợp chuẩn

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com


Gọi ngay