Đào tạo - Chứng nhận Chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Đào tạo - Chứng nhận Hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm

 Admin

1. THÔNG TIN CHUNG:

   Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 5847:1994 yêu cầu kỹ thuật về cột điện bê tông cốt thép ly tâm. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.

2. QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN CỘT ĐIỆN BÊ TỐNG CỐT THÉP LY TÂM:

Để chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm được đánh giá hai nội dung:

  • Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...)
  • Thử nghiệm mẫu điển hình (tại Phòng LAS-XD được Bộ Xây dựng chỉ định).

Chứng nhận hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm

3. HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM:

   Sau khi sản phẩm cột điện bê tông cốt thép ly tâm được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Giấy chứng nhận chuẩn cột điện bê tông cốt thép ly tâm

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu


                       


KNA Cert, đơn vị chứng nhận hợp chuẩnchứng nhận iso uy tín.

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay