Đào tạo - Chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi

Đào tạo - Chứng nhận Hợp chuẩn bê tông tươi

 Admin

1. THÔNG TIN CHUNG

   Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 9340:2012 yêu cầu kỹ thuật về bê tông tươi. Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi là tự nguyện, tuy nhiên để khằng định chất lượng với khách hàng, đấu thầu nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn công tác chứng nhận hợp chuẩn này.

2. QUY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN BÊ TÔNG TƯƠI:

Để chứng nhận hợp chuẩn bê tông tươi được đánh giá hai nội dung:

- Đánh giá quá trình sản xuất (kỹ thuật, máy móc, con người, ...)

- Thử nghiệm mẫu điển hình (tại Phòng LAS-XD được Bộ Xây dựng chỉ định).

3. HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN BÊ TÔNG TƯƠI:

   Sau khi sản phẩm bê tông tươi được chứng nhận hợp chuẩn sẽ tiến hành công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn bê tông tươi được thực hiện theo Thông tư 28/2012/TT-BKCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: Giấy chứng nhận chuẩn bê tông tươi

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 10 ngày chưa bao gồm thời gian test mẫu


                                   


KNA Cert, đơn vị chứng nhận hợp chuẩnchứng nhận iso uy tín.

Liên hệ hotline: 093.2211.786

Email: salesmanager@knacert.com

Gọi ngay