Tư Vấn - Đánh Giá DISNEY ILS (Tiêu chuẩn lao động quốc tế)

Tư Vấn - Đánh Giá DISNEY ILS (Tiêu chuẩn lao động quốc tế)

 Admin

Chương trình lao động Quốc tế áp dụng cho việc sản xuất tất cả các sản phẩm, cấu phần sản phẩm và nguyên phụ liệu ở dạng vật chất có chứa, kết hợp với, hoặc sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào do Công ty The Walt Disney và các đơn vị thành viên của The Walt Disney sở hữu hoặc kiểm soát, được sản xuất cho bất kỳ mục đích nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.


Giới thiệu về chương trình DISNEY ILS   

 • Chương Trình Tiêu Chuẩn Lao Động Quốc Tế của Công ty The Walt Disney có mục tiêu là nuôi dưỡng môi trường làm việc an toàn, hòa đồng và có sự tôn trọng ở bất kỳ nơi nào có các sản phẩm mang thương hiệu Disney được sản xuất ra.
 • Chương Trình Tiêu Chuẩn Lao Động Quốc Tế này là một thành phần quan trọng trong các nỗ lực về Trách Nhiệm Công Dân và Chuỗi Cung Ứng Có Trách Nhiệm của Công ty The Walt Disney
 • Qui Tắc Đạo Đức Cho Các Nhà Sản Xuất của Disney xác lập các tiêu chuẩn của Disney cho việc sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney.  Những nguyên tắc được thể hiện thông qua Bản Qui Tắc Disney đều phù hợp với các quy ước của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế. Chương Trình Tiêu Chuẩn Lao Động Quốc Tế của Disney (“Chương Trình ILS”) quy định tất cả các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu đều phải tiến hành các hoạt động Kiểm Định ILS trước khi sản xuất và Kiểm Định ILS định kỳ, cũng như cung cấp các Báo Cáo Kiểm Định ILS một cách thường quy.
 • Quy định này nhằm mục đích cho phép Disney và các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu của Disney tăng cường tính minh bạch về điều kiện làm việc của các Đơn Vị Sản Xuất mà ở đó các sản phẩm mang thương hiệu Disney được sản xuất ra
 • Đồng thời thúc đẩy quá trình cải thiện liên tục để đáp ứng các quy định của Bản Quy Tắc Disney và các mục tiêu của Chương Trình ILS trong việc nuôi dưỡng môi trường làm việc an toàn, hòa đồng và có sự tôn trọng.
 • Là một Bên Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu của Disney, quý vị chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm mang thương hiệu Disney được sản xuất ra tuân thủ Chương Trình ILS. Chúng tôi khuyến khích quý vị xem kỹ Sổ Tay Chương Trình ILS này và đảm bảo rằng quý vị có được sự hiểu biết, kinh nghiệm và năng lực thỏa đáng nhằm đáp ứng các kỳ vọng của Chương trình ILS

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CỦA DISNEY ILS

 • LỰA CHỌN CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VÀ TÌM NGUỒN CUNG TỪ CÁC QUỐC GIA CÓ NGUỒN CUNG ĐƯỢC CẤP PHÉP

 

Không sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney tại hoặc tìm nguồn cung cho các cấu phần sản phẩm hoặc nguyên phụ liệu từ các quốc gia không có tên trên danh sách các Quốc Gia Có Nguồn Cung Được Cấp Phép của Disney. Ngoài ra, việc sản xuất tại và tìm nguồn cung từ một số Quốc Gia Có Nguồn Cung Được Cấp Phép nhất định cũng phải chịu sự ràng buộc của các điều kiện và hạn chế mà quý vị phải tuân thủ.

 • CÔNG BỐ TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VÀ GỬI CÁC VĂN KIỆN THEO QUY ĐỊNH MỘT CÁCH KỊP THỜI:

 

Quý vị phải công bố từng Đơn Vị Sản Xuất, dù nó được đặt trụ sở ở đâu, trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Disney nào tại Đơn Vị Sản Xuất đó bằng cách gửi cho Disney Đơn Xin Ủy Quyền Sử Dụng Đơn Vị Sản Xuất và Thương Quyền (“FAMA”) một cách kịp thời

 • NHẬN ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP TỪ DISNEY TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH SẢN XUẤT:

 

Trước khi bắt đầu sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Disney tại bất kỳ Đơn Vị Sản Xuất nào mà quý vị dự kiến sử dụng, quý vị phải xin được một FAMA có chữ ký xác nhận từ Disney

 • QUẢN LÝ SỰ TUÂN THỦ HIỆN HÀNH VÀ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ KIỂM ĐỊNH ILS ĐỊNH KỲ NẾU CẦN:

 

Đào tạo cho các Đơn Vị Sản Xuất dự kiến sẽ sử dụng và hiện đang sử dụng về các quy định của Bản Qui Tắc, MCS và Chương Trình ILS. Là một Bên Được Cấp Phép hoặc Nhà Thầu, quý vị phải cung cấp Bản Qui Tắc cho từng Đơn Vị Sản Xuất của mình và đảm bảo rằng các Đơn Vị Sản Xuất của quý vị hoàn toàn hiểu hết các yêu cầu và quy định của Disney

 • KHẮC PHỤC CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TUÂN THỦ VÀ DỪNG SẢN XUẤT NẾU CẦN:

 

Một trong những điều kiện để tiếp tục được sử dụng một Đơn Vị Sản Xuất là quý vị, cũng như các Bên Được Cấp Phép và Nhà Thầu đang sử dụng Đơn Vị Sản Xuất đó, phải xử lý các vi phạm MCS trong vòng các thời hạn được quy định cụ thể trong Chương Trình ILS

 • THÔNG BÁO KỊP THỜI CHO DISNEY VỀ NHỮNG THAY ĐỔI CỦA ĐƠN VỊ SẢN XUẤT:

 

Quý vị phải thông báo cho Disney một cách kịp thời (và trong vòng không quá 30 ngày) khi quý vị (1) dừng sử dụng một Đơn Vị Sản Xuất vì bất kỳ lý do nào và không có ý định hợp lý về việc sẽ sử dụng Đơn Vị Sản Xuất đó trong vòng 12 tháng, hoặc (2) đã không sử dụng một Đơn Vị Sản Xuất trong 12 tháng và không có đơn đặt hàng với Đơn Vị Sản Xuất đó cần phải hoàn thành trong vòng 12 tháng tiếp theo. Theo yêu cầu của Disney, quý vị phải cung cấp cho Disney một danh sách cập nhật về các Đơn Vị Sản Xuất

 

 

Các thành phần chính của Quy tắc ứng xử của Disney dành cho nhà sản xuất

Các nhà cung cấp không đáp ứng các khía cạnh nhất định của Quy tắc ứng xử của Disney có nguy cơ mất Disney với tư cách là khách hàng. Nếu bạn nhập khẩu hoặc sản xuất các sản phẩm cho Disney, đây là một vài lĩnh vực chính trong Quy tắc ứng xử của Disney dành cho các nhà sản xuất có thể khiến bạn không hoạt động:

 

1: Quan hệ lao động Disney

 • Disney nghiêm cấm các nhà cung cấp của họ sử dụng lao động trẻ em và lao động bắt buộc
 • Disney cũng quy định rằng các nhà sản xuất phải tôn trọng quyền của người lao động trong việc tổ chức hợp pháp và thương lượng tập thể mà không bị phạt hay can thiệp.

 

2: Sức khỏe và an toàn của Disney

 • Các nhà cung cấp phải chứng minh rằng các cơ sở của họ duy trì môi trường làm việc an toàn cho tất cả nhân viên và tuân thủ luật pháp địa phương liên quan. Disney đặc biệt trích dẫn các lĩnh vực quan tâm sau:
 • Tiếp cận với nước uống và thiết bị vệ sinh
 • An toàn hỏa hoạn (ví dụ: tiếp cận tối thiểu với lối thoát hiểm, đặt bình chữa cháy và các thiết bị chữa cháy khác)
 • Ánh sáng đầy đủ và thông gió trong không gian làm việc
 • Disney cũng yêu cầu các nhà cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu này trong bất kỳ nhà ở nào họ cung cấp cho nhân viên.

 

3: Bảo vệ môi trường Disney

 • Bộ quy tắc ứng xử của Disney buộc các nhà cung cấp phải đáp ứng bất kỳ và tất cả các luật môi trường địa phương áp dụng cho sản xuất trong phạm vi quyền hạn của họ.

LỜI KẾT

Disney đã phát triển Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế của riêng họ và yêu cầu các nhà cung cấp toàn cầu chịu trách nhiệm đáp ứng Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà sản xuất của họ . Disney đã thực hiện hoặc nhận được hơn 10.000 kiểm toán tuân thủ xã hội trong năm 2014 để đánh giá sự tuân thủ của các nhà máy đối với các tiêu chuẩn của họ và tầm đóng góp quan trọng của DISNEY ILS là không hề nhỏ cho xã hội ngày nay

Gọi ngay