Tiêu chuẩn FSSC 22000 cho Doanh Nghiệp sản xuất bao bì thực phẩm

Tiêu chuẩn FSSC 22000 cho Doanh Nghiệp sản xuất bao bì thực phẩm

 Admin

Đề án chứng nhận an toàn thực phẩm toàn cầu GFSI  (Global Food Safety Initiative) đã trở thành bắt buộc giữa các nhà sản xuất thực phẩm trên toàn thế giới để giúp đảm bảo an toàn thực phẩm ở tất cả các cấp của chuỗi cung ứng.


Nhiều nhà sản xuất thực phẩm ngày càng tập trung vào việc sử dụng các nhà cung cấp bao bì tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu như FSSC 22000,  HACCP chương trình phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn để nhằm đáp ứng các yêu cầu chứng nhận và tiếp cận với các nhà bán lẻ lớn.

FSSC 22000 đã cấp 1.200 giấy chứng nhận cho các nhà sản xuất bao bì thực phẩm vì họ đã thêm một phạm vi mới cho việc sản xuất Vật liệu bao bì thực phẩm (tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với thực phẩm).

FSSC 22000 là chương trình chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 và ISO TS 22002-4 (trước đây là PAS 223)

Trong năm 2013, tài liệu ISO TS 22002-4 đã được bổ sung để cung cấp các yêu cầu cho các chương trình tiên quyết áp dụng trực tiếp cho ngành bao bì thực phẩm. Tiêu chuẩn FSSC 22000 tập trung vào một yếu tố liên quan đến một cách hoàn chỉnh.

• Giao tiếp tương tác cung cấp luồng thông tin có cấu trúc để đảm bảo kiểm soát các mối nguy hiểm

• Các Chương trình Tiên quyết (PRPs), như Thực hành Sản xuất Tốt, như được trình bày chi tiết trong ISO / TS 22002-4.

• Chương trình Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) để lên kế hoạch cho các quy trình sản xuất an toàn

Các yêu cầu khác cho tiêu chuẩn đóng gói này bao gồm:

• Cam kết quản lý

• Kiểm toán nội bộ

• Điều kiện cơ sở

• Vệ sinh nhân viên

• Huấn luyện nhân viên

• Kiểm soát các sản phẩm đến

• Truy xuất nguồn gốc và thu hồi

• Kiểm soát sâu bệnh

• Lưu trữ hồ sơ và tài liệu


Đánh giá và chứng nhận tiêu chuẩn FSSC 22000

Chứng nhận nhằm vào các nhà sản xuất vật liệu đóng gói bằng thủy tinh, giấy, bìa, nhựa và kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và thức ăn.

Đề án chứng nhận an toàn thực phẩm toàn cầu ( GFSI) đã trở thành bắt buộc giữa các nhà sản xuất thực phẩm trên toàn thế giới để giúp đảm bảo an toàn thực phẩm ở tất cả các cấp của chuôic cung ứng. Nhiều nhà sản xuất thực phẩm ngày càng tập trung vào việc sử dụng các nhà cung cấp bao bì tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu và cũng đang triển khai chương trình HACCP để đáp ứng các yêu cầu chứng nhận và tiếp cận với các nhà bán lẻ lớn.

Đây là một quá trình chứng nhận liên tục và các nhà sản xuất bao bì trong phạm vi hoạt động theo FSSC 22000 được yêu cầu chứng mình rằng họ nhận thức được tất cả các quy dịnh quốc tế ảnh hưởng đến sản phẩm mà họ đang sản xuất cho một quốc gia.

Các nhà sản xuất bao bì được yêu cầu duy trì các quy trình trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và cung cấp các liên kết và tham chiếu cập nhật cho tất cả các quy định có liên quan.


Qúa trình chứng nhận FSSC 22000 cho các nhà sản xuất bao bì bao gồm các bước chung sau:

1. Các nhà sản xuất có thể đăng ký một kì đánh giá thử tùy chọn để xác định ra những điểm yếu trong hệ thống và đạt được sự tự tin trước kì đánh giá chính thức.

2. Người nộp đơn được cung cấp một đề xuất dựa trên quy mô và tính chất của tổ chức của họ, và sau khi được chấp nhận thì họ có thể tiến hành đánh giá.

3. Đánh giá tại chỗ diễn ra, tất cả các bộ phận và quy trình được kiểm tra để xác định sự tuân thủ mọi điều khoản trong tiêu chuẩn. Các nhà sản xuất nhận được một báo cáo hành động khắc phục vào cuối cuộc đánh giá và cần phải có hành động khắc phục cho đánh giá viên và cung cấp bằng chứng về hành động khắc phục đó.

4. Việc đánh giá tái chứng nhận đầy đủ được lên lịch theo các khoảng thời gian khác nhau với mức độ chứng nhận. FSSC 22000 là chương trình duy nhất có thời hạn chứng nhận ba năm.


Lợi ích từ việc chọn tiêu chuẩn đóng gói FSSC 22000

FSSC 22000 là một tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm rất toàn diện, và do đó phần lớn các lợi ích có liên quan đến khuôn khổ hiệu quả của nó:

• Có sự linh hoạt để cho phép các tổ chức lựa chọn cách tốt nhất để kiểm soát hệ thống của mình trong khi vẫn đảm bảo các chính sách an toàn thực phẩm được đáp ứng.

• Bao gồm chi tiết về cách tiến hành kế hoạch HACCP hiệu quả

• Tập trung vào việc tuân thủ pháp lý và thúc đẩy cải thiện liên tục trong an toàn thực phẩm

• Dễ dàng tích hợp với hệ thống quản lý hiện có của một tổ chức.


Các công ty thực phẩm tuân thủ bất kì chứng nhận nào của GFSI vẫn cần phải trải qua quá trình tương tự như bất kì nhà sản xuất nào khác để đáp ứng các quy định về thực phẩm của một quốc gia.

Nhưng các nhà đóng gói đã có một chương trình chứng nhận an toàn thực phẩm sẽ có một thời gian dễ dàng hơn nhiều tuân thủ các yêu cầu bắt buộc của các quy định quốc tế vì các quy trình đã có sẵn. Chứng nhận FSSC 22000 ngày càng trở nên bắt buộc đối với các nhà bán lẻ thực phẩm lớn trên toàn thế giới.

Để biết thêm thông tin về FSSC 22000 cho các nhà đóng gói hãy gọi đến số Hotline: 0932211786 để được tư vấn chuyên nghiệp nhất.


Global Food Safety Initiative (GFSI) được thành lập để đảm bảo tính độc lập, kiến thức chung và sự tin cậy giữa các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khác nhau nhằm cải thiện an toàn thực phẩm, tuân thủ luật pháp, chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại.

Hỗ trợ khách hàng

Thống kê truy cập

  • Hôm nay:

    476  lượt
  • Tất cả:

    2949485  lượt
Gọi ngay