ĐÀO TẠO – CHỨNG NHẬN ISO 17025 : 2017

ĐÀO TẠO – CHỨNG NHẬN ISO 17025 : 2017

 Admin

Để giúp các phòng thí nghiệm đạt hiệu quả cao, chất lượng đạt tiêu chuẩn đề ra, điều kiện làm việc được bảo đảm an toàn nên hệ thống tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 đã ra đời để đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi của xã hội đặt ra.


Tiêu chuẩn ISO 17025: 2017 là gì?

 • Tiêu chuẩn ISO 17025:2017 : là bộ tiêu chuẩn quốc tế có quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn ( gọi tắt là PTN )
 • Bộ tiêu chuẩn ISO này đưa ra các yêu cầu mà các phòng thí nghiệm cần phải đáp ứng được để chứng minh rằng đang áp dụng một hệ thống chất lượng, có năng lực kỹ thuật và có thể đưa ra được các kết quả thử nghiệm hoặc tiêu chuẩn có giá trị kỹ thuật
 • ISO 17025:2017 bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung các yêu cầu kỹ thuật mà một Phòng thử nghiệm cần phải đáp ứng được

Bảng tóm lược các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025:2017

Tiêu chuẩn ISO 17025 bao gồm 5 phần, trong đó phòng thí nghiệm cần phải thấu hiểu và đáp ứng các yêu cầu trong phần 4 (Các yêu cầu về quản lý) và phẩn 5 (Các yêu cầu về kỹ thuật) của tiêu chuẩn này.

Sau nhiều năm nghiên cứu tổ chức ISO đã rút ra được các yếu tố chính ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả đo lường, thử nghiệm, đó là:

 • Yếu tố con người 
 • Tiện nghi và điều kiện môi trường 
 • Phương pháp thử, hiệu chuẩn và hiệu lực của phương pháp 
 • Thiết bị 
 • Tính liên kết chuẩn đo lường 
 • Lấy mẫu 
 • Quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn 

 

Các yếu tố này có thể trình bày theo dạng biểu đồ xương cá như sau:

 

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 17025:2017

 • Tiêu chuẩn ISO 17025:2017 giúp tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn với các tổ chức khác nhằm thúc đẩy quá trình trao đổi thông tin, tăng cường kinh nghiệm, tăng cường sự hoà hợp của các phương pháp thử và mục tiêu đã định.
 • Việc ra đời tiêu chuẩn ISO 17025:2017 là một trong những trường hợp phản ánh xu hướng hợp nhất các yêu cầu chung cho một lĩnh vực mà cụ thể là lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn để tạo nên một bộ mặt mới cho luật pháp, thương mại, kinh tế và kỹ thuật quốc tế.

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 17025:2017

 • Tiêu chuẩn ISO 17025:2017  đưa ra quy định nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm hay phòng hiệu chuẩn cho dù phòng thử nghiệm hay phòng hiệu chuẩn sử dụng bất kỳ phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn nào (bao gồm cả phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp không tiêu chuẩn, các phương pháp do phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn phát triển…)
 • Tiêu chuẩn ISO 17025:2017 sử dụng để các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn phát triển hệ thống quản lý chất lượng, hoạt động hành chính và kỹ thuật. Phòng thử nghiệm, khách hàng, cơ quan chính quyền và các cơ quan công nhận cũng có thể sử dụng nó để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn
 • Tiêu chuẩn ISO 17025:2017 giúp cho các phòng thử nghiệm hiệu chuẩn chứng minh được rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật, và có độ tin cậy cao
 • Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025:2017 sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn và các tổ chức khác nhằm hổ trợ cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về việc thống nhất hóa các chuẩn mực và các thủ tục
 • Tiêu chuẩn ISO 17025:2017 được ra đời chính là tiền đề cho việc thừa nhận lẫn nhau, song phương hoặc đa phương về kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn để tránh kiểm tra hai lần hoặc nhiều lần tiến đến chỉ cần kiểm tra một lần, cấp một giấy chứng nhận và được chấp nhận ở mọi quốc gia.

Như vậy, hoạt động công nhận phòng thử nghiệm ,hiệu chuẩn là để phục vụ cho giao lưu thương mại giữa các nước, khu vực và quốc tế. Hoạt động Công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn cũng góp phần thúc đẩy giao lưu về kinh tế, khoa học kỹ thuật làm cho sản phẩm nhanh chóng vươn xa và hội nhập vào thị trường khu vực cũng như thế giới.


 • Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA
 • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Chi Nhánh: Tầng 6, Cavi Building, 67 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Quận BÌnh Thạnh, TP Hồ Chí Minh
 • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222
 • Email: salesmanager@knacert.com  Website: www.knacert.com
Gọi ngay