Chứng nhận hệ thống

Đào tạo - Chứng nhận ISO 9001:2015

Việc có chứng nhận iso 9001 phiên bản 2015 là điều rất nhiều doanh nghiệp quan tâm do tính phổ biến và chất lượng của chứng nhận. Để được đào tạo và chứng nhận iso 9001:2015, hãy liên hệ với KNA Cert sớm, chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho bạn.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận BRC/IFS Food

BRC là viết tắt của tiêu chuẩn BRC Gobal Standard for Food Safety ban hành mới nhất là phiên bản thứ 6 tháng 7/2011. BRC được sử dụng trên toàn thế giới, hỗ trợ cho doanh nghiệp về sản xuất an toàn thực phẩm .Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm - BRC được thiết lập thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thực phẩm, yêu cầu các doanh nghiệp phải có nghĩa vụ tuân thủ luật lệ và bảo vệ người tiêu dùng.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Organic

Tiêu chuẩn ORGANIC giúp phát triển bền vững trong cả sản xuất và đời sống xã hội. Tạo ra được lòng tin của ngời tiêu dùng và nâng cao sản xuất cũng như tạo ra các thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Global GAP

Là một tiêu chuẩn tự nguyện để chứng nhận trên toàn cầu trong lĩnh vực Nông nghiệp. Tổ chức phi lợi nhuận FoodPLUS là đại diện pháp nhân cho ban hành chính GLOBALGAP

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận VietGAP

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận FSC/Coc/FM

KNA CERT - Tổ chức đào tạo, Chứng Nhận FSC/CoC/FM - dấu công nhận toàn cầu. FSC là kết quả của các cuộc thanh tra, giám sát đánh giá tại các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân thực hiện bởi các Tổ Chức Chứng Nhận được FSC công nhận. Có 02 loại chứng nhận FSC đang được các Tổ Chức Chứng Nhận cung cấp:

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận SA 8000

SA 8000 là tiêu chuẩn mang lại lợi ích to lớn đối với doanh nghiệp nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế. KNA Cert xin đưa ra những lợi ích mà Doanh nghiệp có được khi áp dụng tiêu chuẩn SA 8000.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận HACCP

Cho đến nay, việc áp dụng HACCP không phải chỉ đơn thuần là phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm tới hạn mà cần phải đảm bảo các điều kiện tiên quyết và chương trình tiên quyết như Quy phạm thực hành sản xuất tốt – GMP, quy phạm thực hành vệ sinh tốt – SSOP.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận ISO 14001-An toàn môi trường

Tiêu chuẩn ISO 14001 hướng tới mọi loại hình tổ chức: kinh doanh, trường học, bệnh viện, các tổ chức phi lợi nhuận… có mong muốn thực hiện hoặc cải tiến hệ thống quản lý môi trường của mình. Hiện này, iso 14001 là chứng nhận iso phổ biến trên toàn thế giới.

Chi tiết
Gọi ngay