Chứng nhận CE Marking

CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận OHSAS 18001

OHSAS 18001 đã được thiết kế để tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001 và tiêu chuẩn ISO 14001 nhằm tạo điều kiện dễ dàng xây dựng một hệ thống tích hợp với mục đích chất lượng cho sản phẩm - an toàn cho con người - an toàn cho môi trường - tiết kiệm chi phí.

Chi tiết

Đào tạo OHSAS 18001 sang ISO 45001

OHSAS 18001:2007 đưa ra những yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một tổ chức được ấn hành vào tháng 7 năm 2007 thay thế cho OHSAS 18001:1999

Chi tiết

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là tiêu chuẩn Hệ thống quản lý Chất lượng dành cho ngành công nghiệp ô tô (IATF - International Automotive Task Force)

Chi tiết

Giới thiệu tiêu chuẩn TS 16949 2009

Làm chứng nhận tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009, Quy định kỹ thuật này do Nhóm công tác đặc biệt về ô tô Thế giới (IATF - International Automotive Task Force) và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) ban hành với sự hỗ trợ của Ban kỹ thuật TC 176 (Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng) của tổ chức ISO.

Chi tiết

Chương trình đào tạo hệ thống quản lý

KNA CERT tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo nhận thức, đào tạo đánh giá nội bộ, đánh giá rủi ro, đào tạo áp dụng thực tiễn cho các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP.....

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Tiêu chuẩn WRAP

Tiêu chuẩn WRAP là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà sản xuất đúng nguyên tắc ứng xử theo một quy tắc gắn kết và bao hàm toàn diện.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận Hợp quy sản phẩm sơn

Tại Phần 2 của QCVN 16:2014/BXD  có quy định về các sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại. Các chủng loại được thống kê dưới bảng sau, theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN)

Chi tiết

Đào tạo thực hành 5S

Đào tạo thực hành 5S - KNA Cert: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch Sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng. Cho các đơn vị doanh nghiệp với tiêu chí tiên phong trong lĩnh vực.

Chi tiết
Gọi ngay
X

Chứng nhận phù hợp KNA Cert

Bạn cần tư vấn ?