Khóa đào tạo nhận thức chung - đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000

KNA nhận biết nhu cầu đào tạo về ISO của các bạn sinh viên và các bạn mới ra trường, với mong muốn mang đến cho các bạn chât lượng giảng dạy tốt nhất, cung cấp đủ thời lượng học cho các bạn sinh viên và những chuyến đi thực tế bổ ích.

Chi tiết

Đánh giá EICC - Trách nhiệm xã hội trong ngành điện tử

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng của ngành điện tử được an toàn, người lao động được đối xử một cách xứng đáng và tôn trọng, các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với môi trường và được thực hiện một cách có đạo đức.

Chi tiết

Chứng nhận CE Marking

CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking.

Chi tiết

Đào tạo - Chứng nhận OHSAS 18001

OHSAS 18001 đã được thiết kế để tương thích với tiêu chuẩn ISO 9001 và tiêu chuẩn ISO 14001 nhằm tạo điều kiện dễ dàng xây dựng một hệ thống tích hợp với mục đích chất lượng cho sản phẩm - an toàn cho con người - an toàn cho môi trường - tiết kiệm chi phí.

Chi tiết

Đào tạo OHSAS 18001 sang ISO 45001

OHSAS 18001:2007 đưa ra những yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một tổ chức được ấn hành vào tháng 7 năm 2007 thay thế cho OHSAS 18001:1999

Chi tiết

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 là tiêu chuẩn Hệ thống quản lý Chất lượng dành cho ngành công nghiệp ô tô (IATF - International Automotive Task Force)

Chi tiết

Giới thiệu tiêu chuẩn TS 16949 2009

Làm chứng nhận tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009, Quy định kỹ thuật này do Nhóm công tác đặc biệt về ô tô Thế giới (IATF - International Automotive Task Force) và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản (JAMA) ban hành với sự hỗ trợ của Ban kỹ thuật TC 176 (Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng) của tổ chức ISO.

Chi tiết

Chương trình đào tạo hệ thống quản lý

KNA CERT tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo nhận thức, đào tạo đánh giá nội bộ, đánh giá rủi ro, đào tạo áp dụng thực tiễn cho các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP.....

Chi tiết
Gọi ngay
X

Chứng nhận phù hợp KNA Cert

Bạn cần tư vấn ?